Leefstijlnavigatie

Gezondheidsmanagement

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

Bedrijfsfysiotherapeut betekent “adviseur arbeid en gezondheid” in de bedrijfsmatige setting zijn. Met andere woorden een fysiotherapeut op de werkvloer, in company of op de buitenlocatie.

 

De fysiotherapeut, specialist in bewegen, die door opleiding en ervaring is toegerust op de specifieke fysieke belasting en bewegingsverwachting die de werkvloer vraagt. Die daarnaast kennis heeft van zaken zoals Arbowetgeving, veiligheid en gezondheidsmanagement. Hiermee een partner is voor o.a. HRM, (Q)ESH, Arbodienst, Bedrijfsarts, verzuimconsulent, afdelingsmanager, veiligheidskundige en uiteraard de medewerker zelf.

 

Concepten zoals o.a. Wet verbetering Poortwachter, Positieve Gezondheid, Eigen regie, Huis van Werkvermogen, Duurzame inzetbaarheid, Occupational health & safety, PMO, WPO, coaching en training horen hierbij.

 

Bedrijfsfysiotherapeuten zorgen ervoor dat mensen op een gezonde en veilige manier kunnen werken. Ze voorkomen en behandelen klachten die te maken hebben met werk. Zogenaamde “arbeidsrelevante houdings- en bewegingsapparaat problematiek”. Veelal hebben de klachten te maken met de werkhouding, de werkplek, taken, werkduur en/ of de organisatie van het werk.

 

De bedrijfsfysiotherapeut werkt zowel preventief als curatief.

 

Naast interventie, indien dit mogelijk is binnen de werksetting, zijn voorlichting individueel of groepsgewijs, instructietraining op de werkplek, het werkplekonderzoek en/ of (re-integratie)trainingsprogramma’s de belangrijkste gereedschappen voor de bedrijfsfysiotherapeut. Overleg met, rapportage en/ of advies aan diverse stakeholders zijn daarbij vanzelfsprekend.

 

Preventief zijn advisering, aanpassingsvoorstellen in de werkorganisatie en/ of werkplekinrichting, voorlichting, instructie en (groeps)training de in te zetten gereedschappen.

 

Basisuitgangspunten van de bedrijfsfysiotherapeut zijn:

- Individueel niveau: hoe je werk op een verantwoorde manier (weer) oppakken?

- Bedrijfsniveau : hoe verbeter je arbeidsomstandigheden?

 

Dit is waar mensen samen met de bedrijfsfysiotherapeut aan werken.

 

 

 

Adviseur arbeid en gezondheid

Occupational health & safety

Arbeidsrelevante problematiek

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement

Voorlichting en instructie

Individueel of groepsgewijs

Werkplekonderzoek en training

Preventief en curatief