Leefstijlnavigatie

Gezondheidsmanagement

 

Onze uitgangspunten zijn eigen regie, positieve gezondheid en de juiste zorg op de juiste plaats

PMO

De onderste verdieping in het Huis van Werkvermogen van Ilmarinen geeft het belang van een goede vitaliteit aan. Medewerkers behoren een goede balans te ervaren, zowel fysiek als mentaal. 

Het PMO onderzoekt op drie pijlers (werk, privé en persoon) hoe het met de balans staat. Bij disbalans kan een vervolgtraject ingezet worden waarbij de medewerker leert de eigen regie te nemen. Balans in de drie pijlers zorgt voor goede mentale veerkracht.   

Trainen

Kennis is macht. Ook op het gebied van gezondheidsmanagement. Workshops, informatieve presentaties en trainingen dragen bij aan het versterken van de drie pijlers. In een kort tijdsbestek worden deelnemers geënthousiasmeerd om concrete, kleine stappen te zetten naar een gedragsverandering. Leefstijlnavigatie heeft meer dan voldoende "op de plank" liggen. In overleg is maatwerk altijd mogelijk. 

Preventie

Positieve gezondheid, dat is ons uitgangspunt. Uitgaan van de mogelijkheden die de medewerker zelf kan ontdekken en inzetten. Gezondheidsbeleving is bij ieder mens anders. Wij dagen uit de eigen regie te pakken en in de cirkel van invloed te stappen. Daarbij spelen meer factoren mee zoals talenten in het werk, regie op de loopbaan, jobcrafting en werkgeluk. Een brede, meerdimensionale kijk draagt bij aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Boeien en binden.  

Coaching en begeleiding

Van denken naar doen komt niet vanzelf. Dit kan je aanleren. Coaching op gewoontes en gedrag kan bijdragen aan dit proces. Denk daarbij aan individuele coaching op levensvragen, loopbaanoriëntatie, leefstijl en/of vitaliteit. Deze processen kunnen ondersteund worden door orthomoleculaire therapie, orthosystemische (fysio)therapie© en bedrijfsfysiotherapie. Altijd uitgaande van de juiste zorg op de juiste plaats. 

Wij staan voor

Screening, advisering, uitvoering

Opleidingen, trainingen, presentaties, workshops

Positieve gezondheid, eigen regie, preventie, duurzame inzetbaarheid

Orthomoleculaire therapie, orthosystemische (fysio)therapie©, bedrijfsfysiotherapie

Aangesloten bij

BLCN

KNGF

KABIZ

BIg