Leefstijlnavigatie

Gezondheidsmanagement

Van schijf van vijf naar....?

Van schijf van vijf naar....?

 

Schijf van vijf

Wanneer over gezonde leefstijl wordt gesproken denkt bijna iedereen aan ontspannen, bewegen, goed slapen en gezond eten. Bij gezond eten wordt door de overheid en de reguliere gezondheidszorg de “Schijf van vijf” gepromoot. Aanjager hierachter is het Voedingscentrum. Vanuit hun onderzoek en expertise is de schijf van vijf ontstaan. Eenvoudige uitleg over hoe een gezond eetpatroon er uit dient te zien. Voor iedereen goed te begrijpen door de visualisatie van productgroepen en de verklarende tekst erbij.

De standaard gereedschapskist voor gewichtsconsulenten en diëtisten. Een uitstekende start voor iedereen die met gewichtsbeïnvloeding aan de slag wil.

 

Hormoonbalans

Wanneer de schijf van vijf onvoldoende resultaten blijkt te behalen, ontdekken veel mensen de hormoonbalanstheorie. Hierin wordt helder uiteengezet weke rol onze hormonen spelen in het opslaan van vocht, vet en andere stoffen in ons lichaam. Voor velen een openbaring, omdat opeens helderheid komt in de relatie tussen bijvoorbeeld chronische stress, opslag van buikvet en gewrichtspijn.

Inmiddels werken steeds meer vitaalcoaches, diëtisten en artsen vanuit deze theorie.

 

Intermittent fasting

Vanuit de voorgaande twee theorieën  ervaren sommige mensen dat ze er nog niet zijn. Ze verliezen minder gewicht dan ze zouden willen. Of dat men nog enige klachten verneemt in bijvoorbeeld gewrichten of maagdarmsysteem. Hoewel zij zich inmiddels door toepassen van de schijf van vijf en vervolgens hormoonbalans eten, wel veel fitter voelen. Ja, het werkt ècht. Om vervolgens toch die extra kilo’s eraf te werken komt het intermittent fasting in beeld. Uit deze theorie komt naar voren dat wij in onze huidige maatschappij vast zitten in patronen. Dit toepassen op onze eetmomenten, terwijl onze wereld veel minder arbeid en daarmee brandstoftoevoer vraagt dan in het verre verleden. Door alle eigen depots eerst leeg te trekken alvorens weer een maaltijd te nuttigen wordt het systeem op een gezonde wijze aangezet tot een verbranding van energie, zoals het ooit bedoeld was. Hiermee kan o.a. de insuline balans verbeterd worden. Ook wordt het immuunsysteem ondersteunt, zodat laaggradige ontstekingen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

 

Vasten

Gedurende het “Intermittent Fasting” is het zeer goed werkbaar om enkele keren per jaar volledig te vasten. Overigens kan dit ook prima gedurende alle andere beschreven stappen van eetpatronen zoals hier beschreven. Veel mensen passen dit uit zichzelf al regelmatig toe. Immers “vasten” is zo oud als de mensheid. Ware het in vroeger tijd omdat er simpelweg niets te eten was en later bijvoorbeeld wegens religieuze oorsprong. Denk aan 40-dagen vasten voor Pasen binnen onder andere het Rooms-katholieke geloof of de Ramadan binnen de Islam.  Uit medisch-wetenschappelijk oogpunt staat al heel lang vast dat vasten heilzame werking heeft op de onze lichaamsprocessen. Belangrijk is om het vasten goed op te bouwen, de juiste tijdsduur te kiezen, voldoende te drinken, op de mineraalhuishouding te letten en het “normale” voedingspatroon weer goed op te bouwen.

 

Ketogeen

Vanuit de intermittent fasting methode is de stap naar een eetpatroon dat uitgaat van een totaal andere benadering van toevoer van brandstof een kleine stap. Na het doorlopen van bovenstaande stappen, is men zich doorgaans gaan verdiepen in diverse theorieën rondom voeding en gezondheid. Binnen deze fase komt ketogeen eten in beeld. Een theorie die uitgaat van de gedachte dat koolhydraten in te hoge verhouding staan tot vetten in ons voedsel. Terwijl ons systeem heel goed is in vetverbranding, maar dit in onze moderne tijd heeft afgeleerd. Door de disbalans tussen koolhydraat en vet kan het lichaam niet goed genoeg brandstof verwerken. De uitkomst daarvan is vaak toch nog teveel vetopslag in het lichaam. Met name in de buik, het ongezonde buikvet. Daarnaast ervaren mensen (nog steeds) laaggradige ontstekingen. Dit uit zich veelal in opstartpijn in de gewrichten en/ of het gevoel dikke gewrichten te hebben (vocht ophoping), doorgaans in de handen en met name de vingers.

 

Carnivoor

Vanuit ketogeen is het nog een kleine stap naar carnivoor eten. Een eetpatroon waarin alleen nog maar vlees, vis en vet wordt gegeten. Uitgaande van de theorie dat planten afweerstoffen in zich dragen, om te voorkomen dat zij uitgeroeid worden. Deze afweerstoffen zijn voor mensen schadelijk, zeker in grote hoeveelheden en/ of op de lange duur. Zoveel mogelijk uitsluiten van koolhydraten in het dieet laat het niveau van laaggradige ontstekingen en de gevolgen daarvan nog meer dalen. Door carnivoor te eten wordt het lichaam aangezet tot een grote verbranding van overtollig vet, ook het buikvet. Daarnaast geeft dit eetpatroon de mogelijkheid om te eten tot je echt niet meer kan. Het systeem houdt dit gevoel vast, totdat het tijd is om weer te eten. Geen trek in tussendoortjes meer.

 

Dit alles los van de discussie die volop loopt over of veestapels of juist grootschalige akkerbouw slecht zijn voor het milieu.

 

Eliminatiedieet

Op een gegeven moment heeft men diverse van bovenstaande stadia doorlopen. Dan komt het moment om te onderzoeken wat past binnen het eigen voedingspatroon. Uitgaande van “onderzoek alles en behoud het goede”, ontstaat het “eliminatie dieet”. Precies zoals de term zegt, binnen een bepaalde periode experimenteren hoe het lichaam op diverse voedingsmiddelen reageert. Uitsluiten wat klachten geeft en includeren wat goed voelt. Deze stappen zullen veelal leiden tot het “Ketovoor” voedingspatroon.

 

Ketovoor

Tot slot komen velen uit bij een combinatie van de genoemde theorieën en methoden. Binnen het intermittent fasting worden vooral vet, vlees en milde groeten genuttigd. Milde groeten betekent dan niet al te giftig plantaardig voedsel of planten die al heel lang als voedingsmiddel voor de mens dienen. De voordelen zijn: op gewicht blijven, voldoende vezels en het merendeel van alle dagelijks benodigde mineralen, sporenelementen en vitamines binnen krijgen. Depots dagelijks leegtrekken en weer aanvullen, buikvet reduceren de stofwisseling optimaliseren en op gewicht blijven. Dat alles naast een gevoel van welbevinden en fitheid.

 

Van belang is in de opstart fase van Ketovoor, goed helder te krijgen welke groenten geen overmatige reactie in het lichaam geven. Dit door te evalueren wat er gebeurd na het eten van groenten. Komt bijvoorbeeld gewrichtspijn weer terug, voelt de maag overprikkelt of neemt winderigheid toe. Alleen de groenten (planten) die door deze testfase komen kunnen afwisselend aan het menu worden toegevoegd. Vanuit deze theorie wordt bekrachtigd dat de mens een omnivoor is, een “alleseter”.

 

Leefstijlnavigatie

Informeert jou over de achtergrond en inhoud van deze theorieën en desgewenst te nemen stappen. Coacht mensen graag door het oerwoud van mogelijkheden op dit gebied. Altijd binnen het eigen, dus "jouw" eigen regie model. Jij bepaalt welke stap jij neemt en wat het beste bij jou past. Let op dat dit vaak processen van maanden, vaak jaren zijn.

 

Tussentijds dien je zelf te kijken waar je staat en hoe jouw lichaam reageert. Vervolgens zelf beoordelen of en zo ja, welke vervolgstap je wilt gaan zetten. Wat wil ik en wat kan ik, uitgaande van positieve gezondheid. Belangrijkste gratis advies: neem hiervoor de tijd. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Ons lichaam heeft echt tijd nodig om te adapteren, zich aan te passen. Gun jouw lichaam en jezelf die tijd ook. Wees een kritische waarnemer en onderzoeker van jezelf. Alleen dit kan tot resultaat leiden.

 

 

 

Schijf van vijf

Hormoonbalans

Intermittent fasting

Vasten

Ketogeen

Carnivoor

Eliminatiedieet

Ketovoor